Freedom English Academy Calendar
Village Naya Bans 2016

Aman Singh
28928
Nikhil Kumar
14026
Nitin Kumar
14896
Ashish Kumar
16031
Md. Guljar
16966
Abhishek Tiwari
17770
Pradip Kumar Sharma
18480
Manan Ali
18561
Md. Mosin
19167
Geeta Kumari
21811
Anish Azam
22005
Sonam Chauhan
23328
Chand Singh
27056
Deepak Kumar
27058
Sadhna Lalawat
28662
Bharat Bhushan Singh
28671
Ravi Yadav
28716
Deepak Kumar
28717
Ravi Singh
28887
Sunil Kumar Gupta
30555
Rinki Chorasiya
31217
Aakash Parashar
17397
Dilip Kumar
31223
Kailash Kumar
31229
Raj Babbar
35580
Suraj Maurya
36518
Arun Kumar Sora
36608
Ajay Sankhla
37096
Prakash Vishukarma
37189
Uma Shanker
37191
Lakhinder Kumar
37716
Rajesh Mehto
41742
Deepti Kumari
14832
Sonali Saini
16042
Kanika Saini
16278
Priyanka Saini
16281
Priyanka Rathore
18306
Manali Saini
19069
Sarita Sangwan
31296
Bhawna Kumari
35504
Mansi Saini
38375
Kanchan Saini
38378
Dheeraj Kumar
14139
Sahil Saini
14935
Manish Kumar
18055
Vikram Kumar
27378
Himanshu Kumar
27468
Neha Kumari
27470
Shivam Singh
28086
Aman Kumar
28087
Neha Brathi
29236
Nishant Brathi
30794
Sapna Panchal
39232
Sangeeta Verma
49858
Reeta Verma
49860
Manwati Verma
49861