Freedom English Academy Calendar
Naraina 2018

Sandeepa Thakur
65958
Sandeep Kumar
66576
Shivangi Rajput
72355
Savitri Sharma
74767
Anil Kumar
74994
Kiran Singh
76744
Abhishek Pandey
79051
Sandip Tirkhunde
82287
Chandan Kumar
82291
Vishal Kumar
82297
Swati Shukla
82307
Kanhaiya Lal
82314
Seema Kumari
82317
Kuldeep Kumar Shah
82381
Dishant Jonwal
82387
Vishal Kumar Vishvakarma
82588
Preeti Shammi
87420
Pooja Prasad
87421
Abhay Verma
88045
Sarthak Sandil
92056
Shrawan Kumar
92058
Shubham Pandey
92059
Juti Thakur
43068
Lata Devi
43070
Prateek Karki
63047
Salman Ansari
79054
Neha Singh
79080
Pooja Roy
88487
Archana Gupta
88490
Manish Prasad
88549
Amit Kumar
63115
Roshni Saroj
64683
Pankaj Singh
66123
Priyash Singh Bisht
67626
Akash Maurya
71485
Suraj Gupta
71597
Juli Kumari
79012
Suraj Yadav
79013
Anchal Sharma
79017
Shama Khatun
79026
Shivani Choudhary
79056
Balkishan Mandal
79060
Roshni Raj Suryawanshi
79061
Khushi Singh
79070
Anuj Singh
79243
Manisha Kumari
79245
Soni Singh
80621
Neha Patel
86098
Nisha Patel
86099
Amisha Nirwal
89251
Payal Kumari
71489
Anu Kumari
63144
Ankit Singh
72351
Aafrin Praveen
86760
Amit Kumar
86819
Krishan Kumar Chaudhary
86822
Ritik Kumar
86827
Aarti Kumari
86830
Neha Gupta
86832
Satyaprakash Sahoo
87209
Dev Prakash
87216
Dhruv Tanwar
42665