Freedom English Academy Calendar
Naraina 2016

Chetan Mahajan
47226
Himanshu Jha
32409
Roshan Shriwastav
46591
Radhika Kumari
46843
Lusi Sharama
33179
Indu Vashishth
28377
Vijay Yadav
28403
Pooja Kumari
28736
Kumari Neelam
28737
Nidhi Tanwar
28808
Manoj Singh Arya
30259
Beena Joshi
30313
Man Mohan Kumar Srivastav
40782
Chandan Kumar
46767
Surjeet Kumar
46864
Jinaga Lokesh
50205
Priyanka Manjhi
28399
Asha Manjhi
28401
Shobha Sharma
31480
Abhishek Jha
35590
Monika Raghav
36131
Kundan Kumar
50951
Y Tejeshwar Rao
51843
Jainendra Kumar
28400
Pinky Yadav
32341
Abhishek Pandey
32344
Sachin Jalwa
32347
Vishal Kumar
32348
Pankaj Yadav
32351
Vivek Singh
32549
Kiran Singh
32835
Priyanka Gupta
33119
Sudeep Prasad
34864
Vijay Kumar Modi
36082
Harsh Raj Sharma
42780
Aakanksha Kumari
45263
Sugandha Singh
32184
Poonam Kumari
32188
Anirudh Raj Kumar
32197
Soni Dhanik
32363
Megha Rajput
32366
Pooja Singh
32369
Princy Tiwari
32374
Hritik Dwiwedi
32390
Tanuja Dhanik
32726
Pooja Yadav
32732
Pragya Chand
32838
Aman Dwiwedi
38726
Manisha Bhatt
46123
Archna Kumari
32388
Tushar Nirwal
32392
Rohit Singh
32397
Aakash Yadav
32528
Pooja Yadav
32531
Devesh Yadav
32534
Kuldeep Suryanvanshi
32538
Aarti Negi
33536
Alnoor Prveen
44172
Subhash Yadav
44173
Rahul Raj
46768
Ritesh Kumar Mishra
52891
Abhishek Gupta
32241
Kaif Hussain
32406
Dhruv Tanwar
40563