Freedom English Academy Calendar
Kapashera 2019

Harvider Singh
54312
Prakash Jha
76740
Neelesh Kumar
78842
Sahil Durrani
86659
Abishek Bharti
93037
Mithun Kumar
93341
Vikram Kumar
102599
Deepak Kumar
102603
Priyanshu Kumar
102613
Karan Sahoo
102615
Rupesh Kumar
102632
Prahlad Jha
103189
Kavita Singh
103383
Vipin Kumar
104332
MD Abubakar
107423
Goldi Kumari
117883
Neha Parveen
117884
Akash Twari
66413
Anmol Verma
73790
Sushil Kumar
75457
Karan Singh
76461
Pritesh Pathak
77597
Rajneesh Kumar
78307
Vikas Kumar
81658
Deepak Ray
89368
Miraz Alam
89371
Jitender Kumar
91218
Hitesh Mishra
91220
Jeevan Singh
91231
Arjun Singh
91237
Maihfooz Ansari
91241
Abhijeet Pandey
91243
Awnish Singh
91757
Kanhaiya Pathak
93035
Sunil Verma
93814
Vishal Kumar
96436
Ram Praksh
96448
Sunny Verma
132342
Ashish Kumar Yadav
65760
Shubhum Jha
117764
Kajal Gonda
57301
Anjum Praveen
91249
Roshini Kumari
91251
Dimple Giri
91253
Sufiya Khatoon
91651
Afsana Khatoon
91654
Sanju Ravidas
91659
Priyanka Singh
91668
Fatima Khan
91897
Shanta Kumari
93395
Jeba Afreen
93501
Sangeeta Dubey
93950
Pooja Pandey
96500
Rakhi Kumari
112602
Nitish Kumar
76462
Nibha Kumari
107834
Asha Mandal
107838
Saurabh Kumar
107852
Nazia Shaikh
108269
Parvati Kumari
111927
Saba Parveen
113215
Priyanka Jha
115761
Payal Abraham
115766
Priyanka Kumari
115867
Payal Kumari
116119
Praiyanka Kumari
116121
Khushi Kumari
116124
Supriya Kumari
116272
Rashika Kumari
117149
Priyanka Sharma
117349
Swati Verma
117693
Keshav Jha
117694
Kamini Tiwari
118209
Anita Ale
119019
Manish Kumar Jha
119020
Harshit Pandey
123667
Mohini Tiwari
107813
Pooja Kumari
107814
Ragini Kumari
107815
Sumit Singh
107819
Deepak Kumar
107820
Srishti Kumari
107821
Karishma Chauhan
107822
Arpan Kumari
107832
Nita Kumari
107835
Priyanshu Kumari
107840
Jyoti Kumari
107842
Pooja Kumari
107843
Madhu Kumari
107998
Sajida Khatoon
108407
Nidhi Kumari
111184
Afshar Ali
116285
Harish Singh
116978
Sheelu Saxena
132928
Nidhi Tiwari
19834
Bushra Parveen
76988
Sachin Rajpoot
93645
Rohit Kumar Choudhary
107845
Parduman Dubey
108413
Raushan Kumar
111106
Ajay Saxena
112850
Rahul Gupta
117803
Sujit Yadav
117860
Yogesh Kumar
125862
Sunny Kumar
130590
Sagar Vats
134340
Kundan Kumar
39073
Abdullah Sabbu
101724
Bablu Kumar
102736
Prakash Kumar
125280
Gopal Kumar
125461
Sudhanshu Kumar
131558
Prince Kumar
131618
Shanki Kumar
146237
Deepak Bhatnagar
96584
Manik Chand
106685
Roshan Kumar
106689
Suryakant Kumar
107707