Freedom English Academy Calendar
Jaitpur 2018

Abhay Pratap
85472
Shiv Kumar
72655
Mayank Gupta
72656
Roshni Gupta
72657
Sapna Kumari
72658
Sanoja Ali
72748
Aashirwad Thakur
77566
Pariksha Jha
78073
Sachin Kumar Baliyan
80189
Roshini Sharma
80229
Upasana Singh
82620
Shivani Kushwaha
83910
Tannu Sharma
86581
Nishu Kumari
86955
Radha Singh
86997
Barun Singh Dhillon
88734
Kavita Kumari
89579
Srishti Mishra
90531
Suman Sharma
92020
Joshika Sharma
13130
Ritik Gupta
63232
Gourav Sharma
72672
Sonali Gautam
76766
Tannu Gupta
80456
Shreya Gupta
81278
Aanchal Jha
82125
Shubhangi Shukla
82126
MD. Irfan
82127
Mohd. Altaf
82129
Shweta Beniwal
82135
Shashi Yadav
82264
Prince Kumar
82425
Ambika Gupta
82427
Lalit Mishra
82782
Surbhi Singh
94628
Akhilesh Chaudhary
91358
Kunal Singh
96588
Rahul Thakur
80571
Neetu Sah
35396
Kunal Kumar
58760
Shiksha Chandel
72632
Badal Gupta
77928
Saurabh Kumar
80949
Sahil Kushwaha
83656
Rita Tanwar
84525
Savita Kumari
84769
Soni Kumari Jha
85774
Ankush Tiwari
85893
Priya Vishwakarma
85894
Sagar Kumar
86293
Kirti Khandelwal
86762
Abhishek Kumar
87546
Himanshu Kumar
87728
Yuvraj Singh
88677
Anita Kumari
88852
Akash Mallik
89621
Honey Kumari
94387
Konika Singh
79779