Freedom English Academy Calendar
Gorakhpur-Buxipur 2020

Prince Dubey
112694
Nilesh Kumar Sharma
119685
Vaibhav Pati Tripathi
122881
Sahiba Alam
122951
Atul Sharma
123647
Sneha Srivastav
123836
Mitali Raj
123839
Diksha Maurya
132697
Sahil Sonkar
135587
Afaque Alam Khan
135698
Sujata Chandra
135702
Julee Verma
135704
Vishal Verma
136197
Rahul Vaishy
137903
Divya Srivastav
139909
Faheem Arshad
143651
Shuaib Ahmad
143908
Shoaib Akhtar
146564
Arjumand Naushad
154226
Shikha Gaur
158262
Rahul Kumar
104007
Manish Jaiswal
104096
Sameer Ali
120661
Sandeep Kumar Yadav
128275
Sayema Khatoon
128280
Shaziya Ansari
128281
Aashutosh Kumar Verman
128661
Kuldeep Tripathi
132405
Abhay Shahi
132625
Preeti Kumari
132719
Reshma Khatoon
138410
Chandni Sahani
143077
Ravi Raj
143082
Aayush Gupta
143086
Akash Gupta
143964
Aditya Yadav
144799
Ashish Chaurasiya
147305
Akash Gupta
147306
Zainab Gul
154419
Ashif Siddiqui
157661
Sameer Ali
147601
Saleha Khatoon
161118
Shivanshi Pandey
144959
Sachitanand Chauhan
148009