Freedom English Academy Calendar
Allahabad-Allahpur 2020

Kshitij Jaiswal
94509
Atul Kumar Verma
127839
Sonelal Patel
136507
Aditya Pandit
138706
Anant Patel
143094
Aparna Pandey
138767
Vivek Nishad
141671
Swati Gautam
101926
Naveen Kumar Sonkar
107462
Tanishq Singh
113814
Zeeshan Nasir
113816
Surabhi Singh
115707
Sangeeta Srivastava
120404
Parul Gupta
120405
Sachin Kumar
123223
Sarita Srivastava
128654
Ashish Kumar Dubey
132823